Постановление 256 в новой редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 березня 2020 р. № 256
Київ

Деякі питання забезпечення трудових прав державних службовців, працівників державних органів, підприємств, установ та організацій на час встановлення карантину у зв’язку із загостренням ситуації, пов’язаної з поширенням випадків гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

З метою забезпечення трудових прав державних службовців, працівників державних органів, підприємств, установ та організацій на час встановлення карантину у зв’язку із загостренням ситуації, пов’язаної з поширенням випадків гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — карантин), Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Керівникам центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, головам місцевих державних адміністрацій:

1) забезпечити на час встановлення карантину дотримання трудових прав державних службовців та працівників, які виконують визначену трудовим договором роботу вдома;

2) узяти до відома, що:

на час встановлення карантину за державними службовцями та працівниками, які виконують визначену трудовим договором роботу вдома, зберігаються займана посада, умови оплати праці та соціальні гарантії;

виконання такої роботи не тягне за собою будь-яких обмежень трудових прав державних службовців та працівників.

2. Рекомендувати:

1) державним органам, органам місцевого самоврядування дотримуватись вимог цієї постанови з метою забезпечення трудових прав працівників, які виконують визначену трудовим договором роботу вдома;

2) підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності на час встановлення карантину не звільняти працівників, які виконують визначену трудовим договором роботу вдома, та працівників, які перебувають у відпустці без збереження заробітної плати на період карантину, з підстав, установлених пунктами 3, 4 і 5 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України;

3) суб’єктам господарювання державного сектору економіки, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, і державним банкам з метою забезпечення безперебійної роботи в умовах встановленого карантину утримуватись від кадрових змін в органах управління, не допускати звільнення працівників, які виконують визначену трудовим договором роботу вдома, та працівників, які перебувають у відпустці без збереження заробітної плати на період карантину, з підстав, установлених пунктами 3, 4 і 5 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України.

Прем’єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 81

Об утверждении в новой редакции списка профессий, дающих наравне с профессиями физического труда право на отпуск в течение 56 дней до родов и 56 дней после родов

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ТРУДА СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 августа 1930 года N 256
Об утверждении в новой редакции списка профессий, дающих наравне с профессиями физического труда право на отпуск в течение 56 дней до родов и 56 дней после родов

____________________________________________________________________
Не действует на территории РФ на основании
приказа Минздравсоцразвития России от 12 ноября 2009 года N 893
____________________________________________________________________

Признавая необходимым расширить действующий список профессий, дающих наравне с профессиями физического труда право на удлиненный отпуск по беременности и материнству, — НКТ СССР
постановил:
I. Утвердить в прилагаемой новой редакции список профессий, дающих наравне с профессиями физического груда право на отпуск в течение 56 дней до родов и 56 дней после родов.
II. Отменить:

1) постановление НКТ СССР от 22 декабря 1928 года N 735 об утверждении списка профессий, дающих наравне с профессиями физического труда право на отпуск в течение 8 недель до родов и 8 недель после родов («Известия НКТ СССР», 1929 г., N 1-2);

2) постановление НКТ СССР от 16 июля 1929 года N 226 о дополнении списка профессий, дающих, наравне с профессиями физического труда, право на 8-недельный отпуск до и после родов («Известия НКТ СССР», 1929 г., N 30).
III. В ст.6 постановления НКТ СССР от 4 сентября 1925 года N 232/388 о рабочем времени и отпусках для стенографов, занятых на постоянной работе в учреждениях и предприятиях («Известия НКТ СССР», 1929 г., N 1-2), и в ст.17 постановления НКТ СССР от 9 сентября 1925 года N 233/389 об охране труда работников в рентгеновских кабинетах («Известия НКТ СССР», 1929 г., N 1-2) — слова «восьми недель» заменить словами «56 дней».
11*. Если работница уже получила послеродовой отпуск на 42 дня, а по прилагаемому списку она приобрела право на отпуск в размере 56 дней после родов и еще не приступила к работе, то послеродовой отпуск должен быть продлен на срок до истечения 56 дней после родов.
________________
* Нумерация соответствует оригиналу. — Примечание изготовителя базы данных.

За Народного Комиссара
Труда СССР
Романов
Член Коллегии НКТ СССР и
Зам. Нач. Управления организации
и оздоровления условий труда
НКТ СССР
Серина
Член Коллегии НКТ СССР и
Нач. Цус.страха НКТ СССР
Котов

Приложение. Список профессий, дающих наравне с профессиями физического труда право на отпуск в течение 56 дней до родов и 56 дней после родов

Приложение
к постановлению НКТ СССР
от 3 августа 1930 года N 256

I. По административной группе

1. Агенты уголовного розыска.

2. Милиционеры.

3. Надзирательницы домов заключения.

II. По конторской группе

4. Машинистки на пишущих машинках.

5. Стенографистки на постоянной работе в предприятиях и учреждениях.

6. Комптометристки.

7. Стеклографистки.

III. По инженерно-технической и агрономической группе

8. Лица инженерно-технических и агрономических специальностей (инженеры, техники, агрономы, мелиораторы, землемеры, землеустроители, зоотехники, таксаторы, геодезисты, топографы) — кроме работающих в административно-управленческих аппаратах учреждений.

IV. По торговой группе

9. Продавщицы и упаковщицы в торговых и складских предприятиях.

10. Кассирши, работающие на автоматических кассах.

11. Работницы мелко-розничной торговой сети: а) работницы, производящие торговлю в разнос или в развоз с лотков, тачек, фургонов, а также коробейницы; б) агенты по распространению произведений печати и по сбору объявлений, сборщики сельскохозяйственного сырья, продуктов, отходов и т.п.

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по:

Известия Народного
Комиссариата труда СССР,
NN 23-24, 1930 год